ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

marketing 11 1 

ΣΚΟΠΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εκπαιδεύονται:

 • Στην Επιστήμη της Λογιστικής και των εφαρμογών της με τη βοήθεια σύγχρονων λογιστικών προγραμμάτων για να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, μιας κρατικής υπηρεσίας.
 • Στη Διοικητική Επιστήμη με εξειδίκευση στην εφαρμογή της στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και στο δημόσιο.
 • Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, τους δίνεται η Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.  Πιο αναλυτικά:  Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ο απόφοιτος  της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί  να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές  υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, Ο.Τ.Α, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, βιομηχανίες, συνεταιρισμούς κ.α.

Ως υπάλληλος οικονομικών  υπηρεσιών  ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τηρεί λογιστικά βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Κ.Φ.Α.Σ.                                            
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής  καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

 

 Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 Νομοθεσία:  Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ?. Α?) και

                     Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ?. Α?)

 

Επαγγελματικές  Άδειες

 •  Λογιστή  Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
 • Λογιστής Φοροτεχνικού Γ? τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός  Δ? τάξεως  + εξετάσεις)

 

Τάξεις Λογιστών

Πτυχιούχοι/κάτοχοι απολυτηρίου

Δικαίωμα τήρησης και διενέργειας λογιστικών πράξεων

Β' ΤΑΞΗΣ (μετατροπή από Γ ειδική )

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και επιπροσθέτως διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Β' ΤΑΞΗΣ

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία.

Α' ΤΑΞΗΣ

διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψεις

088556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
80
539
86836
2985
2113
88556

Your IP: 10.2.34.21
Server Time: 2020-09-25 12:07:56