Τομέας Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

photo3

 

Καλώς ήρθατε στον τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού


Εδώ εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί τεχνικοί ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστών, εξοπλισμού και διατάξεων καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των τεχνικών σε συστήματα αυτοματισμού. Το πρόγραμμα σπουδών του τομέα  , έχει προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία και στη σύγκλιση της ηλεκτρολογίας , των ηλεκτρονικών με την πληροφορική και του αυτοματισμού . Ο τομέας μας διαθέτει τα κατάλληλα εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών μας στον πιο απαιτητικό και πλέον εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας.


Ειδικότητες Τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών

Οι απόφοιτοι της Α ?τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στη Β? τάξη στον Τομέα Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν την ειδικότητα που επιθυμούν.

Οι Ειδικότητες που χωρίζεται ο Τομέας από την Β΄ τάξη είναι:

     1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
     2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων , Εγκαταστάσεων και Δικτύων
     3. Τεχνικός Αυτοματισμού
     4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή γνώση θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να:

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά, ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και Δικτύων προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών.
 • Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Η/Υ
 • Προβαίνει στις αναγκαίες εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο ειδικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων μπορεί να εργασθεί ως ειδικευμένος τεχνίτης αυτοαπασχολούμενος είτε ως μέλος ομάδας ή υπάλληλος σε :

 • Βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες ή Εταιρείες Συναρμολόγησης Η/Υ
 • Τεχνικές Εταιρείες ή Συνεργεία Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων.
 • Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παροχές υπηρεσιών του Διαδικτύου ( Internet)
 • Καταστήματα πώλησης Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων
 • Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών συστημάτων και Δικτύων

 

Β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων , Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Εδώ εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί τεχνίτες ηλεκτρολόγοι εσωτερικών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα, έχει προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία και στη σύγκλιση του, με την πληροφορική. Ο τομέας μας διαθέτει τα κατάλληλα  εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών μας στον πιο απαιτητικό και πλέον εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας.

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • στην κατασκευή βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις οικιακών και βιομηχανικών χώρων, όπως κυκλώματα φωτισμού,  συσκευών, ρευματοδοτών, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων,  μονοφασικούς και τριφασικούς πίνακες  κ. αλ. 
 • Μαθαίνουν να διαβάζουν σχέδια ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων αλλά και να σχεδιάζουν μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
 • Γνωρίζουν το ηλεκτρολογικό υλικό και μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν καθώς επίσης μαθαίνουν και τον ισχύοντα Κώδικα Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

 

Επαγγελματικές προοπτικές

 • Άδεια χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία
 • Ηλεκτροτεχνίτη (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ)
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων
 • Άδεια με εξετάσεις και προϋπηρεσία
 • Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 • Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κλπ.
 • Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ? Μοτοσυκλετών

 

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών, ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κλπ)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρομηχανών.

 

 Γ) Τεχνικός Αυτοματισμού 

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • Μαθαίνουν να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ, και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες ?ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές ?μικροεπεξεργαστές
 • Οι μαθητές μαθαίνουν  να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίστα Εντολών, Λογικά Διαγράμματα).
 • Επίσης μαθαίνουν να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών και γνωρίζουν την ρομποτική .

 

Επαγγελματικές προοπτικές
Ο τεχνικός αυτοματισμού εργάζεται κάτω από την επίβλεψη καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος στην βιομηχανία .

Ο απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν :
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας.
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing - Data Segmentation - Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics].
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων
 • Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι) ,στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας .
 • στις τηλεπικοινωνίες ,στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς) και τέλος στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.

 

Δ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή επαγγέλματος

 • Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή γνώση θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να κατασκευάζει και να ελέγχει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα , να συντηρεί και να επισκευάζει ηλεκτρονικές συσκευές,
 • να εγκαθιστά, να ελέγχει, να συντηρεί και να επισκευάζει ραδιοτηλεοπτικές συσκευές ηχοληψίας και εικονοληψίας καθώς και κεραίες επίγειας ή δορυφορικής λήψης.
 • να εγκαθιστά, να ελέγχει, να συντηρεί και να επισκευάζει τηλεπικοινωνιακά κέντρα καθώς και να υλοποιεί δίκτυα επικοινωνιών.

 

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Οπτικοαουστικών Συστημάτων του ΕΠΑΛ μπορεί να ακολουθήσει τις εξής εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές:

 •  Να εισαχθεί σε τμήματα ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων μετά από ειδικές εξετάσεις
 • Να εγγραφεί σε ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας για την απόκτηση Διπλώματος ύστερα από φοίτηση και πιστοποίηση
 • Να εργασθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών.
 • Σε εταιρείες ή εργαστήρια επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών τηλεόρασης. Επίσης
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, ή σε Ραδιοφωνικούς / Τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Σε καταστήματα πώλησης τηλεφωνικών κέντρων και συστημάτων συναγερμού η τέλος σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Επισκέψεις

091567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
80
326
90756
2628
3368
91567

Your IP: 10.2.34.21
Server Time: 2020-10-29 22:13:58